LOGINLogin
MAILMailer

 

SK HVL Prostějov


SK Hanácká volejbalová liga Prostějov (SK HVL Prostějov) vznikl v roce 2005, aby navázal na tradici pořádaných 15 ročníků Hanácké volejbalové ligy, kterou pořádal zejména SK Elán Prostějov.

Toto právní formou občanské sdružení je registrováno MV ČR a evidováno u Českého svazu tělesné výchovy – jeho okresního sdružení v Prostějově. V rámci sportovních oddílů, klubů a jednot se jedná o 7. největší sportovní subjekt evidovaný v okrese Prostějov. Mezi volejbalovými oddíly je největším v okrese. Jeho členská základna čítá 365 sportovců (dle statistiky v roce 2009), z toho více než třetina je ve věku do 26 let.

K pokrytí nákladů spojených s činností klubu využívá SK HVL Prostějov tzv. vícezdrojové financování. Přispívateli jsou tedy jak členové klubu, tak i orgány místní samosprávy (veřejná finanční podpora města Prostějova a dotace KÚ v Olomouci), ale i soukromé subjekty (OPP centrum, s.r.o.). Reklamu si u SK HVL Prostějov objednala firma Kv. Řezáč, výrobce sítí.

SK HVL Prostějov řídí pětičlenný výbor a jeho činnost kontroluje Kontrolní a revizní komise SK HVL Prostějov. Klub navenek zastupuje předseda Jan Zatloukal a tajemník Jakub Gall. Nejvyšším orgánem SK HVL Prostějov je jeho valná hromada.

Vedení SK HVL Prostějov

Předseda Bc. Jan Zatloukal  zatloukal()hvlprostejov.cz  Nahled fotografie
Místopředseda Mgr. Vlastimil Surma  vlasta25()seznam.cz Nahled fotografie
Tajemník Jakub Gall  jakub.gall()seznam.cz Nahled fotografie 

Výbor SK HVL Prostějov

Bc. Jan Zatloukal  zatloukal()hvlprostejov.cz  Nahled fotografie
Mgr. Michal Pospíšil  pospec@centrum.cz Nahled fotografie
Jakub Gall  jakub.gall()seznam.cz Nahled fotografie
Mgr. Vlastimil Surma  vlasta25()seznam.cz Nahled fotografie
Marcel Dopita marcel.dopita()centrum.cz Nahled fotografie

Soutěžní komise

Předsedkyně Ing. Tereza Snášelová  komise()hvlprostejov.cz Nahled fotografie
Člen Mgr. Jana Dosedělová   Nahled fotografie
Člen Mgr. Vlastimil Surma   Nahled fotografie
Člen Ing. Jakub Krčmář   Nahled fotografie
Člen Zdeněk Zlatníček   Nahled fotografie
Člen Mgr. Michal Pospíšil   Nahled fotografie
Člen Vilém Raška   Nahled fotografie
Člen Lukáš Vinařský   Nahled fotografie

 Pro komunikaci se soutěžní komisí můžete využívat společnou e-mailovou adresu: komise()hvlprostejov.cz.

 

Odvolací komise

Předseda Mgr. Aneta Lešanská  odvolacikomise()hvlprostejov.cz Nahled fotografie
Člen Mgr. Milan Popelka   Nahled fotografie
Člen JUDr. Ladislav Hruban Ph.D.   Nahled fotografie

 Pro komunikaci s odvolací komisí můžete využívat společnou e-mailovou adresu: odvolacikomise()hvlprostejov.cz.